Vad är löss?

Varje år får tusentals barn och vuxna löss. Det är främst barn som smittas och framförallt i perioden augusti – november i samband med att barnen kommer tillbaka från sommarledigheten.

Huvudlöss

Lusen är 2-3 mm lång och har tre par ben fram på kroppen. På huvudet har den ett par antenner, små ögon och en liten mun som är gjord för att bita och suga blod. På yttre delen av benen sitter klor som är anpassade för att gripa tag i hår. Det är nämligen så lössen förflyttar sig. Lusens färg kan variera från grå – gul – vit till en mörkare färg. Färgen varierar beroende på om lusen nyligen sugit blod och därför är mörkare.

Ägg

Lusen lägger ägg som är ca 0,8 mm långa och sitter på en liten "stjälk". De är hårt klistrade vid håret närmast hårbotten. På toppen av ägget finns ett litet "lock" som lusen puttar upp när den är färdigutvecklad. Nylagda levande ägg sitter närmast hårbotten och är vit-gula. Tomma kläckta ägg sitter längre ut på hårstrået och är mera vita, medan mörkfärgade ägg innehåller döda lusfoster. Ibland kan det vara svårt att se skillnad på levande och döda ägg men om de sitter mer än en cm från hårbottnen är de troligtvis döda eller kläckta.

Från ägg till lus

Lusen lever närmast hårbotten där temperaturen är ca 30°C, luftfuktigheten är hög och lusen har god tillgång till att suga blod. Lusen kan röra sig snabbt och håller alltid fast i hårstrået. Äggen läggs närmast hårbotten och efter 5-6 dagar puttar lusen (nymfen) undan locket på ägget och kryper ut. Väl ute så behöver den blod för att överleva. Nymfen skiftar hud/storlek och stadie tre gånger innan den är fullvuxen. Den vuxna huvudlusen kan leva i ca tre veckor och under den perioden hinner honan lägga ca 5-8 ägg om dagen.

Fakta om löss

 • Huvudlöss varierar i storlek efter sin ålder. De kan vara mellan 1⁄2 och 3 mm långa (från storleken av en punkt i en text till storleken av ett sesamfrö).

 • Huvudlöss kan vara svåra att upptäcka eftersom de kan variera i färg mellan smutsgul till mörkbrun, beroende på om de nyss har sugit blod eller ej. Ibland kan man se dem med blotta ögat, ibland inte.

 • Huvudlöss lever tätt intill hårbotten, där de livnär sig på blod. Detta kan ge klåda eller irritation i hårbotten, men inte för alla. Likt hur myggor påverkar olika människor i olika grad är det samma sak med huvudlöss.

 • Huvudlöss kan inte hoppa, flyga eller simma. De kravlar längs med hårstrån och har klor som är specifikt gjorda för att klättra med i människans huvudhår.

 • De överförs huvudsakligen vid direkt huvud-huvudkontakt. Löss finns vanligtvis hos barn eller dem som är i nära kontakt med barn. Det är därför viktigt att kontrollera alla familjemedlemmar när man konstaterat huvudlöss.

 • Huvudlöss lever bara på människa och endast i håret på huvudet. De finns både i rent och smutsigt hår.

 • Honlusen lägger 3 till 5 ägg om dagen och äggen kläcks efter 5-6 dagar. När lusen är kläckt finns det tomma lusägg kvar, klistrade vid hårstrået. Lusägg är helt harmlösa och kan avlägsnas med fingrarna eller med en luskam. Även efter en lyckad behandling sitter döda ägg kvar på hårstråna.

 • Löss upptäcks genom att hela håret kammas igenom med luskam. 

Hedrin® Once

En behandling räcker

 • 1 behandling på bara 15 minuter
 • Kan användas från 6 månaders ålder
 • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

 • Bevisad effekt mot huvudlöss
 • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
 • Skonsamt och luktfritt
 • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

 • Mousse som kan appliceras i farten
 • Lämnas kvar i håret
 • Låt barnet fortsätta med sin dag!