Hur ser huvudlöss och deras ägg ut?

Vuxna huvudlöss är 2-3 mm långa; honorna är större än hanarna. Helt nykläckta löss kan vara mindre än 1 mm. Lusen har tre par ben fram på kroppen, som är avlång och lite platt. Löss har inga vingar och kan därför inte flyga, ej heller hoppa. På huvudet har den ett par antenner, små ögon och en mun, som är gjord för att bita och suga blod med. På yttre delen av benen finns klor, som är anpassade för att gripa om ett hårstrå. Lusens färg kan variera från närmast grå-gul-vit till mycket mörk. Färgen beror dels på att lusen anpassar sig efter den hårfärg den sitter på och dels beroende på om den just har sugit blod – ätit, då den blir mer mörk.

Lusägg är ca. 0,8 mm långa och sitter på en "stjälk", vilken är hårt klistrad vid håret närmast hårbotten. På toppen av ägget finns ett litet "lock", som
lusen puttar upp, när den är färdigutvecklad. Nylagda levande ägg sitter närmast hårbotten och är vit-gula. Tomma kläckta ägg sitter längre ut på hårstrået och är mera vita, medan mörkfärgade ägg innehåller döda lusfoster. Äggen blir kvar på hårstråna och växer ut med håret.

Både löss och ägg kan ses med det blotta ögat, men med förstoringsglas kan det vara enklare att se dem. Det kan vara svårt att se skillnad på levande och döda ägg, men sitter de mer än 1 cm från hårbotten är det troligtvis döda eller kläckta ägg.

Hedrin® Once

En behandling räcker

  • 1 behandling på bara 15 minuter
  • Kan användas från 6 månaders ålder
  • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

  • Bevisad effekt mot huvudlöss
  • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
  • Skonsamt och luktfritt
  • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

  • Mousse som kan appliceras i farten
  • Lämnas kvar i håret
  • Låt barnet fortsätta med sin dag!