Huvudlusens livscykel

Huvudlöss lever närmast hårbotten, där de har de bästa förhållanden där de trivs bäst, nämligen en temperatur på ca. 30°C , en hög luftfuktighet och god tillgång att suga blod. Det har ingen betydelse för lössen om håret är rent eller smutsigt, eftersom det är blod de lever av. Lössen kan röra sig snabbt i håret, men håller alltid fast i hårstrået med minst en klo. Det är sällan de rör sig längre ut i håret.

Äggen läggs närmast hårbotten, och vid den temperatur som finns där tar det ca 5-6 dagar från det att ägget är lagt tills den nykläckta lusen (nymfen) puttar undan locket på ägget och kryper ut. Den nykläckta lusen börjar väldigt snart att suga blod och dör inom någon timme om den inte får möjlighet att suga blod. Huvudlöss suger blod flera gånger om dagen och nymfen skiftar hud/ storlek / stadie 3 gånger innan den är vuxen. Från det att honlusen har kommit ut från ett ägg och till den själv kan börja para sig och lägga ägg, tar det ca 9-12 dagar. Den vuxna huvudlusen kan leva i ca 3 veckor och under den perioden lägger honlusen ca 5-8 ägg om dagen.

Lusens livscykel


Äggen kläcks efter 5-6 dagar

Lusen är nymf i 9-12 dagar

Som vuxen lever lusen upp till 3 veckor

En vuxen lus lägger 5-8 ägg om dagen

 

Hedrin® Once

En behandling räcker

  • 1 behandling på bara 15 minuter
  • Kan användas från 6 månaders ålder
  • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

  • Bevisad effekt mot huvudlöss
  • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
  • Skonsamt och luktfritt
  • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

  • Mousse som kan appliceras i farten
  • Lämnas kvar i håret
  • Låt barnet fortsätta med sin dag!