Hur smittas man?

"En groupie med det lilla extra"

Smittspridningen sker vid huvud-huvud-kontakt och därför är det främst i den nära umgängeskretsen du ska söka smittkällan. För att minska risken att bli smittad kan det vara bra att fläta långt hår eller ha håret i hästsvans.

Hur märker man att man har löss?

Löss går ofta att se med blotta ögat. I vissa fall kan lusen ha anpassat sig till håret och kan då vara svårare att se. Klåda och irritation i hårbotten, oftast i nacken eller bakom öronen, är vanliga tecken men alla får inte klåda. Därför är det att rekommendera att vid skolstart och långa ledigheter alltid undersöka och luskamma ditt barn. Ett annat tecken kan vara att du hittar svart "pulver" på huvudkudden som kan vara lusens avföring.

Myter om hur löss smittar

En lus lämnar inte frivilligt ett huvud. Löss smittar när hår kommer i kontakt med hår, och då kryper de över från ett huvud till ett annat.  Lusen bryr sig inte om ifall håret är rent eller smutsigt - löss har inget med hygien att göra.

En lus är beroende av blod. En lus som inte sitter på ett huvud tappar snabbt överlevnadsförmåga och kan inte längre lägga ägg. Huvudlöss kan leva i max upp till 48 timmar utanför huvudhår. Överlevnadstiden är beroende av temperatur, fuktighet och när de senast åt. Löss som faller ur håret blir snabbt svaga pga uttorkning och brist på föda. Det är mycket liten risk att en lus "på fri fot" ska kunna hitta tillbaka till ett huvud och vara i stånd att etablera sig och börja lägga ägg. Dessutom, löss som faller utanför håret är ofta gamla, sjuka eller skadade löss.

Du behöver alltså inte tvätta sängkläderna för att du upptäckt löss. Inte heller byta handdukar eller städa. Låt hårborsten som du använt senast "vila" ett dygn så är den säker att använda igen. Det är också väldigt liten risk att smittas via mössor, hjälmar etc då det inte finns mycket hår i dessa.

Man kan inte bli smittad av lusägg. Äggen sitter hårt fast vid hårstrå och kan inte falla av. Lusägg på hårstrå, som ligger löst i omgivningen, utgör inte heller någon risk, då äggen inte kan kläckas vid temperaturer under 22 grader.

Löss som lever på människor kan inte leva på djur. Löss är mycket artspecifika. Därför utgör inte familjens sällskapsdjur någon smittrisk. Mjukisdjur, gosenallar, mjuka leksaker utgör inte heller någon speciell smittrisk, då de inte är fördelaktiga levnadsmiljöer för löss.

Vem smittas?

Det är oftast barn i åldern 3-16 år, som får löss. Orsak kan vara att yngre barn umgås nära varandra i lek, i barngrupper och klasser. Även barn upp till 16 år får numera mera löss, vilket skulle kunna förklaras med nära umgänge framför dator, mobiltel, etc. Detta betyder inte att andra inte kan få löss – i många fall , om barnet i en familj får löss, får även andra familjemedlemmar problem.

Vissa undersökningar tyder på att hårlängd kan ha betydelse för hur lätt man kan få löss. Långhåriga barn har oftare löss än korthåriga. Då det oftast är flickor som har långt hår är det också de som oftare får löss. Men, även barn med kortare hår kan också få löss.

Hedrin® Once

En behandling räcker

  • 1 behandling på bara 15 minuter
  • Kan användas från 6 månaders ålder
  • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

  • Bevisad effekt mot huvudlöss
  • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
  • Skonsamt och luktfritt
  • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

  • Mousse som kan appliceras i farten
  • Lämnas kvar i håret
  • Låt barnet fortsätta med sin dag!