Hur hittar man lössen?

Löss hittas genom att hela håret gås igenom med luskam, från hårbotten ut till hårets ändar. Luskammen kan slås av mot ett vitt underlag och man undersöker det som kommer ur kammen, eventuellt med ett förstoringsglas. Om håret är blött och borstat innan kamningen, kan lössen sitta mer stilla och det kan vara lättare att få luskammen genom håret. Eventuellt kan lite balsam användas.

Hittar man lusägg i håret skall resten av håret undersökas extra noggrant, men behandling skall företrädesvis endast sättas in om man hittar levande löss. Finns det bara ägg i håret, som sitter tätt nere vid hårbotten, skall dessa grundligt kontrolleras efter en vecka för att följa om äggen kläcks. Det är mycket svårt att se skillnad på döda och levande lusägg och många gånger ser man först äggen när de har vuxit ut med håret en bit. Lusägg som sitter mer än ca 1 cm från hårbotten är som regel döda eller kläckta ägg. Hittar man ägg, men inga levande löss, är det ett tecken på att där har varit löss tidigare, som nu antingen är döda eller har flyttat till ett annat huvud.

Det kan gå flera veckor från att en person har fått löss till att det börjar klia. Under denna perioden kan en person smitta många andra och därför är klåda en dålig måttstock för om man har löss eller ej. Barn mellan 3-10 år bör därför regelmässigt kontrolleras efter löss. Idealt en gång per vecka. ALLTID före skolstart efter längre ledighet!
Får man som förälder besked från förskola, skola, lekkamrater, föreningar eller andra, att det går löss i den närmaste umgängeskretsen bör man alltid oavsett ålder undersöka barn. Även om familjen aldrig har haft löss förut.

Hittar man löss hos en i familjen skall alltid resten av familjens medlemmar undersökas. Informera alltid förskola/ skola m.fl, som har kontakt med familjen. Glöm inte att även tonåringar och vuxna kan få löss.

Det är bara personer med levande löss som behöver behandlas. Detta framför allt för att behandlingsmedel inte ger förebyggande effekt. Är man osäker på om en person har löss ska man undersöka (kamma) grundligt några dagar i följd. Finns det löss i den närmaste umgängeskretsen bör man undersöka (kamma) familjen ofta – tills smittrisken har avtagit.

Hedrin® Once

En behandling räcker

  • 1 behandling på bara 15 minuter
  • Kan användas från 6 månaders ålder
  • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

  • Bevisad effekt mot huvudlöss
  • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
  • Skonsamt och luktfritt
  • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

  • Mousse som kan appliceras i farten
  • Lämnas kvar i håret
  • Låt barnet fortsätta med sin dag!