Dokumentation – studier

Hedrin®

Hedrin® har kliniskt väldokumenterad och bevisad god effekt och säkerhet.

Flera studier har gjorts kliniskt, verklighetsbaserat, på huvudlöss på människa (in-vivo), därtill laboratoriestudier (in-vitro).

BMC Public Health on-line, Dec 2009, : 36 barn i Turkiet, visar att 97% av lössen dör vid behandling med Hedrin®.

Ref. BMJ 2005: 214 barn och 39 vuxna i UK, Hedrin® jämfört med phenotrin, visar god effekt med Hedrin® och signifikant färre biverkningar med Hedrin®.

PlusOne, May 2007: 58 barn och 15 vuxna i UK, Hedrin® jämfört med malation (Prioderm®), visar en signifikant bättre effekt med Hedrin® och även bättre tolerabilitet.

Data on file, April 2009: 1 hour clinical study report, 40 barn i UK, visar fullgod effekt med Hedrin® efter endast 1 timme i håret.

Hedrin® Once

BMC Research Notes, 2011 "Dimeticone 4% liquid gel found to kill all lice and eggs with a single 15 minute application", 4:15 dok:10.1186/1756-0500-4-15. Ian F Burgess, Nazma A Burgess.

Hedrin Treat&Go®

PlosOne; 1,2-Octanediol, a Novel Surfactant, for Treating Head Louse Infestation: Identification of Activity, Formulation, and Randomised, Controlled Trials, Burgess et al. 16 april 2012

Hedrin® Once

En behandling räcker

  • 1 behandling på bara 15 minuter
  • Kan användas från 6 månaders ålder
  • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

  • Bevisad effekt mot huvudlöss
  • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
  • Skonsamt och luktfritt
  • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

  • Mousse som kan appliceras i farten
  • Lämnas kvar i håret
  • Låt barnet fortsätta med sin dag!