Rekommendationer

Behandlingsrekommendationer kring huvudlöss ges i olika former och av olika instanser. Följande är idag främst gällande:

 1. Nationella rekommendationer – via Läkemedelsverket
 2. Regionala rekommendationer – via Läkemedelskommittéer/ Sveriges Kommuner och Landsting

 


 

 1. I riktlinjerna från Läkemedelsverket som kom ut under 2010 rekommenderas medicintekniska hjälpmedel i första hand. Hedrin tillhör denna grupp.
 2. Läkemedelskommittéerna i Sverige (en i varje län, vanligen) ger årligen ut rekommendationer kring olika behandlingar. Deras specialister/ expertgrupper gör urval bland alla tillgängliga behandlingsmedel inom varje sjukdomsområde.
 3. Smittskyddsinstitutet är rådgivande – ger inte specifika rekommendationer.

Hedrin® Once

En behandling räcker

 • 1 behandling på bara 15 minuter
 • Kan användas från 6 månaders ålder
 • Kliniskt bevisad effekt på löss och deras ägg

Hedrin® Lösning

Barn bör inte behandlas med vad som helst

 • Bevisad effekt mot huvudlöss
 • Rekommenderas av astma och allergiförbundet
 • Skonsamt och luktfritt
 • Kan användas från 6 månaders ålder

Hedrin Treat&Go®

För barn på språng

 • Mousse som kan appliceras i farten
 • Lämnas kvar i håret
 • Låt barnet fortsätta med sin dag!